Dynamiczne zmiany społeczno–gospodarcze, a przede wszystkim nieustanne zmiany obowiązujących przepisów prawa mają bezpośredni wpływ na efektywność i poczucie bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Bez względu na skalę aktywności naszych klientów oraz formę prawną, wspieramy ich w codziennej działalności, niejednokrotnie przejmując ciężar rozwiązywania realnych problemów prawnych. Doskonała znajomość procedur, wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu gospodarczego oraz rozumienie interdyscyplinarności wielu problemów prawnych, predestynuje nasz zespół do skutecznego świadczenia pomocy prawnej w bieżącej działalności naszych klientów oraz obsługi złożonych procesów gospodarczych. Rosnąca świadomość prawna sprawia, że nie tylko firmy korzystają z naszych usług, ale także osoby prywatne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze bieżącej największych firm prywatnych jak i z udziałem Skarbu Państwa, będących liderami w swoich branżach takich jak energetyka, budownictwo, przemysł chemiczny, infrastruktura krytyczna, cyberbezpieczeństwo. Od wielu lat uczestniczymy w obsłudze prawnej strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, zarówno po stronie inwestorskiej jak też wykonawczej. Współpracujemy z najwyższej klasy specjalistami w poszczególnych dziedzinach nauki i gospodarki.

W ramach naszej działalności zajmujemy się:

  • kompleksową obsługą prawną osób fizycznych, firm i korporacji
  • prowadzeniem negocjacji, sporządzaniem umów oraz nadzorem nad ich wykonaniem
  • reprezentowaniem przed organami administracji i organami podatkowymi
  • przygotowywaniem transakcji związanych z przekształceniami formy prawnej, zmianami struktury właścicielskiej oraz przejęciami innych podmiotów, w tym przeprowadzaniem audytów prawnych oraz opracowywaniem niezbędnej dokumentacji transakcyjnej i umów
  • prowadzeniem obsługi biura zarządu spółek kapitałowych, udziałem w posiedzeniach organów spółek kapitałowych oraz przygotowywaniem projektów protokołów i uchwał organów oraz dokumentów wymaganych do dokonania rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym