Z doświadczenia wiemy, że większość problemów prawnych, z którymi spotykają się ludzie i organizacje, generuje sytuacje kryzysowe, które dotykają wielu sfer aktywności. Niejednokrotnie równie ważne jak szybka reakcja prawna, jest szybka i rzetelna ocena skali zaistniałego kryzysu oraz rekomendacja skutecznych działań. Wiele zapowiadających się na „głośne” medialnie kryzysy, zostało zażegnanych przez nasz doświadczony zespół. Mając doświadczenie w najgłośniejszych sytuacjach kryzysowych, w ramach usług naszej kancelarii oferujemy:

  • szybkie oraz kompleksowe rozpoznanie sytuacji kryzysowej
  • opracowanie i ułatwianie wdrożenia działań komunikacyjnych i wizerunkowych
  • wdrożenie rozwiązań ograniczających rozwój sytuacji kryzysowej
  • minimalizację strat oraz przywrócenie stabilnej sytuacji
  • ocenę ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej, jej zapobieganie, reagowanie i likwidacja skutków