Czujemy się odpowiedzialni za nasze działania, ponieważ wiemy że są ważne dla kształtowania dobrobytu i godnego życia przyszłych pokoleń. 

Jak to robimy? 

  • wspieramy inicjatywy na rzecz praworządności i trójpodziału władzy
  • wspieramy oddolne inicjatywy działające na rzecz człowieka (kampania społeczna Mów Do Mnie Grzecznie)
  • angażujemy się w przedsięwzięcia eliminujące dyskryminację płciową w zakresie warunków pracy i płac
  • w szczególnych sytuacjach angażujemy się merytorycznie pro bono 
  • dbamy o relacje międzyludzkie wewnątrz kancelarii i z klientami
  • uczestniczymy w procesach edukacji na rzecz racjonalnej konsumpcji
  • dbamy o środowisko poprzez kształcenie i propagowanie racjonalnego stylu życia 
  • jesteśmy zaangażowani w budowanie społeczeństwa obywatelskiego