10.05.2022


„(…) Chodzi o sytuację, kiedy obywatel jest pozbawiony prawa do obrony, kiedy naruszane są podstawowe zasady – domniemania niewinności i możliwości sprawiedliwego procesu. Ten sprawiedliwy proces jest absolutnie podstawową gwarancją. (…)”


Wywiad dostępny w Gazecie Wyborczej.